Archeologie is de wetenschappelijke studie van de menselijke geschiedenis en prehistorie door het opgraven en analyseren en fysieke overblijfselen. Het probeert het gedrag, de cultuur en de sociale organisatie van vroegere samenlevingen te begrijpen en te reconstrueren door het onderzoeken van materieel bewijsmateriaal. waarbij methoden en kennis uit gebieden als, geschiedenis en kunstgeschiedenis worden gecombineerd. Het helpt ons de ontwikkeling van de menselijke beschaving te volgen en licht te werpen op de oorsprong van menselijke samenlevingen, technologieën en overtuigingen.

Het archeologisch onderzoek gebeurt naar aanleiding van de herinrichting van de dorpskom van Oostkerke, die in maart vorig jaar van start ging. Rond de kerk zijn ook 500 skeletten opgegraven, maar er liggen veel meer mensen begraven Er liggen in totaal 23.000 skeletten onder de grond. Die komen niet allemaal van Oostkerke, maar ook van parochies. Er zitten misschien ook nog een paar internationale handelaars tussen. Dat is iets wat je kan bestuderen op basis van de grafgiften maar ook op basis van de tanden”, aldus archeoloog Caroline Landsheere.

Archeologen hebben tijdens de opgravingen ook een stukje van de middeleeuwse weg blootgelegd. Deze liep van Oostkerke naar de verdwenen zwinhaven Monnikenrede. Het wegdek van de gevonden middeleeuwse weg bestaat uit ballaststenen. Dat zijn stenen die handelsschepen aan boord hadden om stabiel te kunnen varen. Eenmaal in de ondiepere Zwingeul op weg naar Brugge hadden de schepen die stenen niet meer nodig. Ze werden achtergelaten en hergebruikt om wegen aan te leggen.

Archeoloog Arnout Van Belle van het BAAC bv (de naam staat voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie).vertelt onder meer dat deze ontdekking een mooi voorbeeld is om te voelen hoe de mensen in de middeleeuwen leefden. “Je ziet hier gewoon het wegdek waar ze op gelopen hebben. Dat is fantastisch om terug te vinden. Deze middeleeuwse weg is een unicum in Vlaanderen.”

Enkele skeletten zullen verder onderzocht Alles is nauwkeurig in kaart gebracht en gefotografeerd.