Enkele decennia geleden was de ooievaar, als broedvogel, zo goed als uitgestorven bij ons. Een herintroductieproject in het Zwin natuurpark was succesvol waardoor de populatie toenam en we nu ook in Damme ooievaars kunnen bewonderen. Ooievaars voelen zich hier best thuis. In de vele gras- en hooilanden vinden ze geschikt voedsel. Op het gevarieerde menu staan onder meer slakken, regenwormen, grote insecten, kikkers, padden en muizen. In Damme zie je de ooievaars vaak op pas gemaaid grasland foerageren maar ze zijn ook niet vies om bij de mensen aan te kloppen en zo hun kostje bijeen te bedelen.

De ooievaar is met zijn grote, opvallende gestalte veruit de bekendste soort uit de ooievaarsfamilie. Als symbool van pasgeboren baby’s is hij soms op ramen en gevels te zien, maar het allerliefst nestelt de ooievoor zich ergens hoog en droog. De inspanningen om zijn broedgebied in België uit te breiden, zijn succesvol. Vooral tijdens de najaarstrek kan je ooievaars weer in grote groepen spotten.

Twee flirtende ooievaars op hun nest, Tijdens de paringsdans begroeten de vogels elkaar met luid geklepper van de snavels, waarbij ze de nek volledig omklappen, zoals hier te zien is.