Vrijdag mochten we allen meegenieten van de opening van de vernieuwde dorpskern Burgemeester Coens schetste de omvang van de werken met bijhorend kostenplaatje en knipte erna het lint door We hopen dat de rust terug keert en we weer mogen genieten van het rustige polderdorp dat we vroeger waren